Kalendarium wydarzeń

<< Maj 2024 >> 
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Książki / Literatura

  • Autor: Mieczysław Chimiak

Akty prawne dozoru technicznego , Budowa i konserwacja dźwigów hydraulicznych, Mieczysław Chimiak, rodzaje dźwigów, książki inżynieria budowlanaTreść niniejszej książki stanowią wybrane przepisy prawne dotyczące dźwigów, opisy budowy dźwigów hydraulicznych i poszczególnych ich elementów, zespołów oraz zakres obowiązków i czynności konserwatora, z  zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Książka ta jest adresowana do konserwatorów dźwigów hydraulicznych oraz do innych osób związanych z eksploatacją tych dźwigów.

Spis treści:

1. Akty prawne dozoru technicznego

1.1. Najważniejsze postanowienia zawarte w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
(Dz.U. Nr 122, poz. 1321) z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia wydane do ustawy
1.2. Kategorie uprawnień do konserwacji i obsługi dźwigów oraz warunki jakie powinny spełniać osoby
ubiegające się o uprawnienia do konserwacji dźwigów
1.3. Ważniejsze postanowienia zawarte w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 95/16/WE z dnia
29 czerwca 1995 r. oraz w dyrektywie 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. zmieniającej dyrektywę 95/
16WE i Rozporządzenia Ministra Gospodarki wprowadzające dyrektywy unijne

2. Rodzaje i podział dźwigów oraz ich dane techniczne

2.1. Podział dźwigów ze względu na rodzaj napędu
2.2. Podział dźwigów ze względu na przeznaczenie
2.3. Podział dźwigów ze względu na sterowanie
2.4. Podstawowe dane techniczne dźwigów

3. Budowa dźwigów z napędem hydraulicznym

3.1. Rodzaje dźwigów hydraulicznych
3.2. Części i zespoły dźwigów z napędem hydraulicznym
3.2.1. Maszynownia
3.2.2. Szyb
3.2.3. Zamki i rygle drzwi szybowych (przystankowych)
3.2.4. Kabina
3.2.5. Chwytacze i podchwyty
3.2.6. Liny nośne przy napędach pośrednich
3.2.7. Łańcuchy płytkowe

4. Elementy i zespoły dźwigów – część hydrauliczna

4.1. Podstawowe wiadomości o cieczach hydraulicznych
4.2. Zbiorniki oleju, pompy hydrauliczne śrubowe, filtry oleju
4.3. Rodzaje i budowa siłowników hydraulicznych
4.4. Blok zaworów sterujących i schematy instalacji hydraulicznej dźwigu
4.4.1. Blok zaworów sterujących
4.4.2. Schemat instalacji hydraulicznej

5. Elementy aparatury i instalacja elektryczna oraz sterownicza dźwigu

5.1. Silnik napędowy agregatu
5.2. Styczniki i przekaźniki
5.3. Wyłączniki krańcowe, końcowe i zwisu lin oraz chwytaczy
5.4. Indukcyjny czujnik zbliżeniowy
5.5. Przyrządy półprzewodnikowe
5.6. Tyrystor i triak
5.7. Tranzystor
5.8. Układy logiczne
5.9. Budowa sterownika mikroprocesorowego i opis jego pracy

5.10. Sygnały i elementy w układach automatyki
5.10.1. Łączenie elementów automatyki
5.10.2. Połączenie elementów ze sprzężeniem zwrotnym
5.10.3. Schemat blokowy układów automatyki
5.10.4. Elementy składowe układów regulacji i ich rola w układzie automatyki

6. Tablice sterowe i schematy instalacji elektrycznej stosowane przy dźwigach hydraulicznych

6.1. Schemat instalacji elektrycznej dźwigów z napędem hydraulicznym
6.1.1. Opis typowego schematu instalacji elektrycznej dźwigów z napędem hydraulicznym

7. Konserwacja dźwigów osobowych i towarowo-osobowych z napędem hydraulicznym

7.1. Obowiązki i zadania konserwatora dźwigów
7.2. Zakres czynności jakie powinny być wykonane podczas przeglądów konserwacyjnych dźwigów w 
zakresie części hydraulicznej
7.3. Zakres czynności jakie powinny być wykonane podczas przeglądów konserwacyjnych dźwigów
hydraulicznych w zakresie części mechanicznej
7.4. Zakres czynności jakie powinny być wykonane podczas przeglądów konserwacyjnych dźwigów
hydraulicznych w zakresie części elektrycznej
7.4.1. Sprawdzanie zamków bezpieczeństwa drzwi przystankowych
7.4.2. Sprawdzanie przycisków sterowniczych w kabinie dźwigu i przy drzwiach przystankowych
7.4.3. Sprawdzanie łączników bezpieczeństwa w obwodzie elektrycznym
7.4.4. Sprawdzanie zbiorczości sterowania
7.5. Wykaz typowych usterek występujących przy przeglądach konserwacyjnych dźwigów z napędem
hydraulicznym i sposoby ich usuwania

8. Przepisy bhp przy konserwacji dźwigów z napędem hydraulicznym

9. Awarie i nieszczęśliwe wypadki związane z eksploatacją i konserwacją dźwigów z napędem
hydraulicznym

10. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

11. Literatura

Akty prawne
Normy dotyczące dźwigów hydraulicznych
Pomoce dydaktyczne dotyczące dźwigów hydraulicznych

Polecane firmy w katalogu: